Porady – Czynniki wpływające na zużywanie się bieżnika opon


Temperatura i wilgotność

Opony najszybciej zużywają się latem. Wysoka temperatura otoczenia wpływa na wyższa temperaturę pracy opony, powodując zmiękczenie gumy bieżnika, co sprzyja większej elastyczności, większym deformacjom i w rezultacie przyśpieszonemu zużyciu opony. Nawet do 40% mniejsza intensywność zużywania się opon występuje w okresie zimowym.

Drugim czynnikiem wpływającym na wolniejsze zużywanie się jest niższy współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni (w porównaniu do nawierzchni suchej).

Prędkość

Przy normalnych, długodystansowych jazdach szybkość zużywania się bieżnika opon zasadniczo zależy od prędkości jazdy.

Istnieje bezpośrednia zależność od temperatury pracy opon. Ze względu na większą częstotliwość odkształceń, opona podlega większemu obciążeniu roboczemu, co powoduje w konsekwencji wzrost temperatury.

Wysoka prędkość wpływa negatywnie nie tylko na zużywanie się opon, lecz co również istotne na zużycie paliwa, bierze się to z tego, że opór powietrza wzrasta proporcjonalnie do kwadratu prędkości.

Ciśnienie wewnętrzne

Bieżnik zużywa się optymalnie wówczas, gdy opona jest eksploatowana przy zalecanym(prawidłowym) ciśnieniu oraz również obciążeniu pojazdu.

Ciśnienie niższe niż optymalne bardziej szkodzi oponie niż wysokie, gdyż nie tylko powoduje nierównomierne zużywanie się bieżnika lecz również prowadzi do wzrostu wydzielania się ciepła na skutek większych odkształceń.

Najbardziej niekorzystny wpływ wywiera ciśnienie wewnętrzne-spośród wszystkich czynników odpowiedzialnych za zużywanie się opony, gdyż opona musi pracować i podlegać odkształceniom w innych niż normalne warunkach. Właściwe ciśnienie w oponie jest więc kluczem do uzyskania zadowalającego przebiegu jak i spalania naszego pojazdu.

Nawierzchnia drogi

Intensywność zużywania się wzrasta ze wzrostem współczynnika tarcia/agresywności nawierzchni.

Z tego względu opony przeznaczone do jazdy szosowej lub terenowej powinny mieć bieżnik ze specjalnej gumy, dobranej do przewidywanych warunków eksploatacji.

Jednakże te – zazwyczaj twardsze gumy – wytwarzają więcej ciepła i dlatego nie nadają się do ciągłej jazdy przy dużych prędkościach.

Układ drogi

Gdy mamy do czynienia z prostymi i płaskimi drogami wówczas ujemne oddziaływanie na opony jest zredukowane do minimum.

Wszelkie przekazywanie obciążeń, siły przyśpieszające i hamujące, jakie występują na krętych i pagórkowatych drogach, wywołują dodatkowe odkształcenia i naprężenia w oponach co daje nam przyśpieszone zużycie bieżnika opony. Należy więc dobrać trasy o optymalnych drogach jeżeli jest taka możliwość. Ma to nie tylko pozytywny wpływ na zużycie opon ale również na ogólne utrzymanie dobrego stanu pojazdów.

Szablon strony: Nidrax
Strona korzysta z usług firmy Google, które wykorzystują ciasteczka do celów analitycznych zgodnie z ich polityką cookies. Nawet informację o przeczytaniu przez Ciebie tego ostrzeżenia musimy przechować w pliku cookie, aby Ci go niepotrzebnie nie wyświetlać ponownie. Jeśli Ci to nie odpowiada, możesz wyłączyć obslugę tych plików w twojej przeglądarce, postępując zgodnie z tą instrukcją.