Porady – Jak należy przechowywać opony?


Przechowywanie opon

Opony należy umieszczać na paletach lub regałach. Przy przechowywaniu krótkoterminowym (do 1 miesiąca) opon diagonalnych dopuszcza się układanie ich w stos o wysokości nie przekraczającej 1,8m (poczynając od najcięższych).

Dopuszczalny przedział temperatury przechowywania: od -5 do +35°C i względnej wilgotności: od 50 do 80%. Wskazane jest, aby w magazynie temperatura była możliwie najniższa a cyrkulacja powietrza najmniejsza.

Czas długoterminowego przechowywania nie powinien przekraczać 15 miesięcy, licząc od daty produkcji.

Opony nie powinny znajdować się bliżej niż 1 m od urządzeń grzewczych.

Przy długoterminowym przechowywaniu, opony należy obracać zmieniając co 3 miesiące punkt oparcia.

Opony bezdętkowe należy przechowywać tak, aby nie nastąpiła deformacja obrzeża i ścianek bocznych.

Dopuszcza się przechowywanie opon na powietrzu do 1 miesiąca, przy czym powinny być one umieszczone pod wiatą lub przykryte materiałem chroniącym przed działaniem słońca wilgoci itp.

Opony zdemontowane z pojazdów – przeznaczone do przechowywania – muszą być należycie oczyszczone z brudu, smaru i śladów rdzy w miejscach styku z obręczą, a następnie zdezynfekowane dla ochrony przed pleśnią 1-2% roztworem formaliny. Tak przygotowane opony należy natrzeć talkiem.

Przechowywanie dętek

Powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i działaniem czynników szkodliwych. Dopuszcza się przechowywanie w stosach o wysokości nie przekraczającej 1m.

Zaleca się umieszczanie na wspornikach o zaokrąglonych powierzchniach.

Szablon strony: Nidrax
Strona korzysta z usług firmy Google, które wykorzystują ciasteczka do celów analitycznych zgodnie z ich polityką cookies. Nawet informację o przeczytaniu przez Ciebie tego ostrzeżenia musimy przechować w pliku cookie, aby Ci go niepotrzebnie nie wyświetlać ponownie. Jeśli Ci to nie odpowiada, możesz wyłączyć obslugę tych plików w twojej przeglądarce, postępując zgodnie z tą instrukcją.